Про нас

Основною метою проекту «ОСВІТА ТА ПОШИРЕННЯ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ» є збір інформації та поширення знань з питань біобезпеки, біозахисту та біоетики серед фахівців у галузі наук про життя, працівників біотехнологічної і фармацевтичної промисловості. Також мають бути підготовлені рекомендації, які будуть передані до Уряду України, зацікавлених міністерств та відомств, щодо стану біобезпеки і біозахисту в Україні. Зокрема, рекомендації для міністерств, які мають вищі навчальні заклади (в першу чергу – до Міністерства освіти і науки України), стосовно необхідності впровадження для студентів біологічних, медичних та аграрних напрямів підготовки обов'язкових навчальних курсів з питань біобезпеки і біозахисту, проблем інформації та матеріалів, які можуть мати «подвійне» використання. Поставлені в проекті «Освіта та поширення знань в Україні» завдання включатимуть: розробку рекомендацій та навчальних модулів з біозахисту, біобезпеки та біоетики для підготовки спеціалістів у галузі наук про життя, а саме медичних, біологічних та аграрних наук; створення та подальшу підтримку Інтернет сторінки. З метою вдосконалення та ініціювання впровадження розроблених матеріалів у навчальний процес, матеріали проекту будуть представлені на регіональних семінарах та міжнародних конференціях в Україні.

З урахуванням того, що Україна є учасницею Конвенції про заборону розробки, виробництва та накопичення бактеріологічної (біологічної) і токсинної зброї та про її знищення (КБТЗ), з отриманими результатами також планується ознайомити представників інших держав-учасниць КБТЗ на зустрічах держав-учасниць КБТЗ у грудні 2014 та 2015 років.

Ми вважаємо, що виконання нашого проекту дозволить зробити значний внесок у розвиток системи біозахисту та біобезпеки в Україні.